Уважаеми колеги,

Измина една година от създаването на Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии. Основната цел на създаването бе подпомагане, защита и насърчаване на икономическите и професионални интереси  на нейните членове, както и поддържане на високи стандарти във фармацевтичните технологии. Съществуването на такава асоциация в България ще допринесе за развитието на фармацевтичните технологии и само чрез взаимно съдействие между членовете ще бъде възможно осъществяването на нейната дейност.

прочети повече


Уважаеми колеги,
Във връзка с организирането на поредния семинар на Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии, ще се радваме на Вашето активно участие в предлагането на теми, които да се дискутират и биха представлявали интерес за Вас.

Ще Ви информираме за датата на семинара допълнително.

Очакваме с нетърпение Вашите предложения в секцията „за технолози“.


11 Ноември 2010

БАФТ с радост Ви съобщава , че официално е асоциирана към APV (Немска Асоциация  за Фармацевтични Технологии).

  • Като асоциирани членове, сме насърчени да публикуваме в научното издание на APV;
  • Ще получаваме информация за събития, конферeнции и  конгреси организирани от APV;
  • Ще организираме съвместни мероприятия в България и в Германия, като ще бъдат поканени Български и Немски лектори.

Всички се надяваме на ползотворно сътрудничество между двете Асоциации.


Публикуваме статията на един от нашите членове Едмонт Стоянов, PhD, от JRS Pharma, представена в Париж от 5-7 октомври на CPhI.
Статията е собственост на Chemanager Europe.

http://www.chemanager-online.com/en/topics/chemicals-distribution/imagination-over-experience


На 26.07.2010 в  зала Мати НДК се проведе семинар, организиран от Българска  Асоциация за Фармацевтични Технологии.

Председателят на БАФТ , г-н Валери Андреев откри събитието.
Специални  гости бяха Проф. Йорг Брайткройц, председател на  APV- Немска Асоциация за Фармацевтични Технологии и Едмонт Стоянов, дф,  представител на JRS PHARMA.

APV е научна организация , в която членуват около 2000 специалисти от  30 страни по Света.
Проведе се кръглата маса на тема:” Лекарствени форми с контролирано освобождаване.”

Проф. Шекерджийски , зам. председател на БАФТ представи:
“Лекарствени форми с модифицирано освобождаване Вчера, Днес, А Утре?”

Милен Димитров, гл.ас във Фармацевтичен Факултет – София, обяви новите си разработки на тема:
“Приложение на статистическите подходи при разработване на моделни системи с удължено освобождаване с цитизин.”

Доц. Спас Найденов ни информира за най- новите продукти  с контролирано совобождаване на Актавис.

Специални Благодарности на спонсорите на събитието:
Натстим, Севекс Фарма, Кенди ООД, Брандекс, Медика, Унифарм, Софарма и Актавис.

 
Седалище и адрес
на управление

Гр. София 1164,
ул. Кричим 76
Телефон:
+359 2 865 04 26
Факс:
+359 2 865 04 36
E-mail:
office@bapht.org
neli.stankova@bapht.org
rahamin.shekerdjiisky@
bapht.org

spas.naidenov@bapht.org
stefan.kafedjiiski@bapht.org
valerie.andreev@bapht.org
Карта
Карта на БАФТ